Wrocław i jego tożsamość


Wrocław jest miejscem magicznym. To miasto – określone przez Normana Daviesa mianem mikrokosmosu – jest ilustracją współczesnej historii Europy w pigułce. Historycznie kształtowane było przez kilka narodów, co wciąż widać w jego kulturze. Dotknięte wojną, odbudowane, zasiedlone od nowa. Miasto, które dziś jest jednym z żywszych punktów na mapie Europy. Pełne studentów, zaczynających swoją podróż rodzin. Miasto wibrujących pomysłów i biznesów. Miasto pełne ludzi aktywnych i kreatywnych.

Wrocław


Ten genius loci wyraża się także w architekturze i w nowych osiedlach. Miejscach, które dostosować się muszą do oczekiwań mieszkańców i nowych stylów życia. Zarazem jednak wyrażających szacunek i pamięć do tego, co było. Projekty mieszkaniowe powinny być przestrzeniami samowystarczalnymi, zakorzenionymi w danym miejscu, wspierające integrację i rodzące relacje międzyludzkie. W czasach zdominowanych przez technologię reinterpretujemy przecież wagę więzi z sąsiadami, z lokalną społecznością.

Społeczeństwo


Tym, co spaja przestrzeń Browarów Wrocławskich, jest system połączonych placów o charakterze społecznym – z kawiarniami, ogródkami, przestrzeniami zielonymi. Dziś chętnie wracamy do idei sąsiedztwa. Przeprowadzamy się, by mieszkać bliżej rodziny czy przyjaciół. Z czego bierze się ta potrzeba bycia wśród ludzi?