Sztuka – DNA Archicomu


Tym, co naprawdę mocno spaja społeczność, jest sztuka, która nadaje tożsamość. Sztuka pobudza do refleksji, skłania do dyskusji, wzbudza emocje. Od zawsze była wpisana w DNA Archicomu. Wierzymy, że wprowadzanie elementów artystycznych do przestrzeni publicznej, obiektów mieszkalnych czy biznesowych nie tylko podnosi jakość życia mieszkańców, lecz także nawiązuje do tożsamości Wrocławia, który dzięki nowoczesnej, odważnej i niekiedy eksperymentalnej sztuce zasłynął na całym świecie.

Wrocławska awangarda


Wrocław był wszakże miejscem narodzin awangardy. Tworzyli tu wizjonerzy pokroju Jerzego Grotowskiego, znanego z Teatru Laboratorium czy Jerzego Ludwińskiego, z którego inicjatywy powstała Galeria pod Moną Lisą oraz Muzeum Sztuki Aktualnej we Wrocławiu. Ich działania gromadziły wokół siebie rzesze zwolenników. Kolejni dołączali do nich, podejmując się kreatywnych i niebanalnych inicjatyw.

Do powojennego Wrocławia napływali artyści chcący stworzyć coś zupełnie nowego. Z pragnienia kreowania odważnej, nowoczesnej sztuki, narodził się nurt poezji konkretnej, łączącej w sobie walory poezji i kunsztu wizualnego. Za sprawą Stanisława Dróżdża, notabene pioniera tej formy, wrocławianie poznali zupełnie nową, typograficzną formę wierszy. Najsłynniejszym jej przykładem jest Klepsydra autorstwa Dróżdża, od lat prezentowana na fasadzie Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.

Fotografia eksperymentalna


Z wrocławskiej awangardy powstała Galeria Permafo, założona przez fotografików Natalię LL, Andrzeja Lachowicza, Zbigniewa Dłubaka i teoretyka Antoniego Dzieduszyckiego. Skupiała fotografie eksperymentalne, będące manifestem nurtu konceptualizmu. Organizowała wystawy i akcje, przygotowywała publikacje i deklarowała poznanie teraźniejszości przez zwiększenie ilości odbieranych sygnałów. Artyści z Permafo wierzyli bowiem, że aparat fotograficzny czy materiał światłoczuły jest świadkiem zjawisk, które mimowolnie umykają naszej świadomości. Jednak przez skrupulatną rejestrację wszystkich bodźców można – zdaniem twórców – poznać dokładną rzeczywistość.

Celebracja tożsamości


Tym, co w dużej mierze ukształtowało miasto, była nie tylko nowoczesna sztuka, lecz także ważne uroczystości państwowe. Wrocław – zaraz obok Warszawy – był jednym z tych miejsc, w których z dużym rozmachem świętowano jubileusze zakończenia wojny. Z okazji dwudziestopięciolecia wyzwolenia organizowano tu sympozja i wystawy opowiadające historię tego miasta: Dolny Śląsk w dokumentach, 25 lat Dolnego Śląska w fotografii artystycznej czy My wrocławianie. Pamięć o historii stała się elementem silnie wpisującym się w tożsamość miasta. Już od samego roku 1946 organizowane były Tygodnie Ziem Odzyskanych, Dni Grunwaldu czy Tygodnie Śląska. Z kolei tradycja organizowania Dni Wrocławia – choć w nieco zmienionej formie – kontynuowana jest do dzisiaj.